Ce servicii financiare putem accesa apelând la un expert contabil

130
Ce servicii financiare putem accesa apelând la un expert contabil
banner mobila la comanda suceava

Contabilitate

Serviciile profesionale de contabilitate sunt o necesitate în domeniul afacerilor, iar această componentă face de cele msi multe ori diferenţa între o afacere de succes şi una falimentară.

Un contabil prestează următoarele tipuri de servicii utile pentru administratorii de societăţi comerciale:

SERVICII DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ PENTRU ORICE DOMENIU DE ACTIVITATE

 • Evidenţă global-valorică ,cantitativ-valorică după caz şi întocmirea balanţei analitice a stocurilor;
 • Întocmirea balanţelor de verificare contabile lunare (sintetică și analitică);
 • Întocmirea registrelor şi jurnalelor contabile prevăzute de lege (Registrul Jurnal, Registrul Înventar, Registrul Cartea Mare);
 • Evidenţă analitică şi sintetică a clienţilor şi furnizorilor;
 • Evidenţă mijloace fixe, calculul amortizării;
 • Determinarea impozitului pe profit, a impozitului pe venit, a impozitului pe dividende, etc. şi întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale corespunzătoare;
 • Întocmirea şi depunerea decontului de TVA;
 • Întocmirea de raportări contabile externe, dacă specificul activităţii o impune, către parteneri, furnizori sau clienţi externi;
 • Înformarea periodică a conducerii asupra situaţiei economico-financiare a societăţii;
 • Înformarea permanenţă şi în timp util a conducerii societăţii privind reglementările din domeniul fiscal şi financiar-contabil;
 • Acordarea de asistenţă cu ocazia derulării de controale fiscale sau financiare asupra activităţii derulare de persoana juridică;
 • Întocmirea documentației contabile pentru obținerea de credite sau de leasing-uri;
 • Efectuarea de punctaje cu administraţia financiară
 • Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ;
 • Întocmirea altor situaţii sau rapoarte cerute de legislaţia în vigoare;

SERVICII DE PERSONAL/SALARIZARE

·         Întocmirea statelor de plata în baza pontajelor puse la dispoziţie de beneficiari;

·         Determinarea contribuţiilor datorate de angajat/angajator cu privire la drepturile salariale;

·         Redactarea şi transmiterea la ITM prin intermediul aplicaţiei Revisal a Contractelor Îndividuale de Muncă şi a Actelor Adiţionale la acestea precum şi a Deciziilor privind desfacerea sau suspendarea CIM;

·         Întocmirea, actualizarea şi transmiterea către ITM a Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor (REGES);

·         Redactarea de adeverinţe de orice tip pentru salariaţi;

·         Întocmirea chestionarelor de evaluare a personalului

Mai multe informaţii despre serviciile de contabilitate pe https://www.expertserban.ro/contabilitate-suceava/

Expert contabil Serban Mihaiela Gabriela Suceava

Un expert contabil în Suceava realizează şi diverse expertize profesionale cum ar fi:

·         Expertiză contabilă judiciară și extrajudiciară

·         Expertize fiscale judiciare și extrajudiciare

·         Expertize evaluatorii judiciare și extrajudiciare pentru bunuri imobile, bunuri mobile, intreprinderi, fond de comerț și alte active necorporale

Consultanţă fiscală

În calitate de consultant fiscal, un expert contabil prestează următoarele tipuri de servicii utile pentru administratorii de societăţi comerciale:

·       Consultanţă fiscală la înfiinţarea persoanei juridice şi la momentul reorganizării acesteia prin fuziune, divizare, lichidare sau cesiune de capital social;

·       Consultanţă şi asistenţă în cadrul controalelor fiscale precum şi reprezentare în faţa autorităţilor fiscale pentru clienții noștri beneficiari de servicii contabile;

·       Consultanţă şi asistenţă privind inventarierea parţială sau generală a elementelor de activ şi pasiv în toate situaţiile impuse de lege precum şi la cerere;

·       Informarea periodică asupra modificărilor din legislaţia financiar-contabilă, fiscală precum şi în legislaţia muncii privind obligaţiile declarative şi de plată pe care le are o persoană juridică.

Mai multe informaţii despre serviciile de consultanţă fiscală pe https://www.expertserban.ro/consultanta-fiscala-suceava/

Audit

În calitate de auditor financiar, un expert contabil prestează următoarele tipuri de servicii utile pentru administratorii de societăţi comerciale:

·       Audit financiar al situațiilor financiare anuale;

·       Audit statutar al situațiilor financiare anuale în situațiile prevăzute de lege;

·       Asistență în caz de fuziune, divizare, lichidare a societății;

·       Auditul fondurilor europene și a altor fonduri nerambursabile de la alți donatori;

·       Audit intern.

Mai multe informaţii despre serviciile de audit pe  https://www.expertserban.ro/audit-financiar-suceava/

agentie SEO & promovare eficienta online